VARTOVNA

VARTOVNA

Ráno 27.9. jsme vstali, přišli do školy. Najednou byl vyhlášený poplach: ,,HOŘÍ“ Udělali jsme řadu a šli jsme se seřadit na školní dvůr. Nácvik jsme zvládli ve stanoveném čase. Před školou nás už čekal autobus, který odvezl na Sirákov. Cesta vedla lesem. Po cestě jsme fotografovali zajímavé místa a věci: stromy, spolužáky, přírodní záchod, vyvrácený stromy a pařezy a nádherný výhled do krajiny. Celá výprava měla cíl na rozhledně Vartovna, kde přijela i starostka obce Seninka, která nám o historii rozhledny řekla víc. Po cestě jsme hledali v mapě a naučili se pracovat s buzolou. Z výstupu na rozhlednu nás bolely nohy ještě další dva dny. Už teď se těšíme na další výlet. Fotky z výšlapu upravovali ve fotokroužku a dlouho se jim smáli. Tato akce byla financována v rámci projektu Krok správným směrem – KA „Člověk a příroda“.

členové kroužku informatiky a fotokroužku