Ve společnosti knihy

Ve společnosti knihy

V měsíci lednu i únoru jsme tradičně navštívili Městskou knihovnu na Dolním náměstí ve Vsetíně. Lednové téma – zimní spánek lesní zvěře bylo velmi zajímavé a každého potěšila četba a filmové ukázky z Večerníčku „Méďové“. Únorové téma patřilo domácím mazlíčkům – psům a snad každý by v danou chvíli uvítal čtyřnohého kamaráda.

  Při našich procházkách městem jsme  navštívili plánovanou výstavu v kině Vatra věnovanou výročí  Holocaustu. Nahlédli jsme do života dospívajících dívek z Dětského domova v Terezíně, jejich každodenních starostí i malých radostí. V rámci předmětu Člověk a společnost jsme zavítali na Městský úřad, do míst, kde sídlí vedení a administrativa města Vsetína.

Mgr. Petra Merhautová