Velkolepý úspěch ve výtvarné soutěži ,,POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ“

Velkolepý úspěch ve výtvarné soutěži ,,POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ“

Účast ve výtvarné soutěži ,,Požární ochrana očima dětí“, kterou vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, se stala na naší škole již tradicí. Téma hasiči je všem žákům velmi blízké, a proto se každoročně s nadšením pouští do malování a kreslení obrázků. Jinak tomu nebylo ani ve školním roce 2020/2021, kdy žáci vytvořili originální, pestrobarevné obrázky, z nichž dva získali významné ocenění. Filip Cazacenco a Mário Kandra se umístili v okresním, krajském, a dokonce i v republikovém kole na úžasném 1. místě! Při předávání hodnotných cen, diplomů a krásných medailí z rukou pana ředitele školy se v očích žáků objevily jiskřičky nadšení a upřímné radosti.

Filipovi a Máriovi moc gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích!

Karolína Kovářová