Velký úspěch v Havířově

Velký úspěch v Havířově

V květnu 2019 jsme poslali do 29.ročníku výtvarné soutěže „Krásná jako kvítka … je ta země …“ na téma „Lidé a zvířata“ 7 prací žáků naší školy.  Do Havířova doputovalo téměř 2 300 obrázků dětí z z Litvy, Slovenska, Polska, Běloruska, Slovinska, Estonska, Argentiny, Kazachstánu, Maďarska, Moldavska, Chorvatska, Indie, Indonésie a České republiky. V této velké konkurenci se žák naší školy Samir Tulej ( 15 let) umístil ve své kategorii na nádherném 2.místě!  Máme velkou radost a těšíme se na další ročník této soutěže.

Mgr. Ivana Kahánková