Velký úspěch v republikovém kole výtvarné soutěže ,,Požární ochrana očima dětí“

Velký úspěch v republikovém kole výtvarné soutěže ,,Požární ochrana očima dětí“

V loňském školním roce jsme se zúčastnili výtvarné soutěže ,,Požární ochrana očima dětí“.  Několik našich žáků se umístilo jak v okresním kole, tak v kole krajském. Mezi nimi byl i Filip Cazacenco, který se v rámci krajského kola umístil na 1. místě, a proto postoupil až do republikového kola, kde opět zazářil! V rámci kategorie K1 se umístil na krásném 3. místě ! Filip byl osobně pozván k zástupkyni SH ČMS, aby si převzal svou velkou cenu, diplom a medaili. Filipovi moc gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích!

Karolína Kovářová