Velký úspěch ve výtvarné soutěži "Nejoriginálnější vinš".

Velký úspěch ve výtvarné soutěži "Nejoriginálnější vinš".

V březnu 2020 jsme poslali do Knihovny Bedřicha Beneše Buchovana v Uherském Hradišti 4 výkresy a jednu kolektivní práci žáků naší školy. Měli jsme vytvořit originální přání k 20. narozeninám "Noci s Andersenem". A v červnu jsme obdrželi radostnou zprávu o krásném ocenění našich prací. Velký úspěch sklidil kolektivní "vinš"  žáků 4.třídy  "Princezna na hrášku" a originální přání s tématem "Slavík" žáka Pavla Pivoňky ze třídy 4.S. Moc nás potěšilo, že se náš "Slavík" objevil na diplomech a na ročence k této soutěži. Do školy nám také vzápětí dorazily diplomy a krásné dárky, které dětem předáme po prázdninách.

Mgr. Ivana Kahánková