VERNISÁŽ VÝSTAVY „ŠIKOVNÉ RUČIČKY DĚTÍ NAŠÍ ŠKOLIČKY“

VERNISÁŽ VÝSTAVY  „ŠIKOVNÉ RUČIČKY DĚTÍ NAŠÍ ŠKOLIČKY“

Jak se již stalo zvykem na naší škole, každoročně na Staré radnici připravujeme výstavu prací našich žáků a učitelů. Letos jsme poprvé připravili výstavu s tematikou adventu a Vánoc. Vernisáž výstavy proběhla na zámku 10. prosince 2019 a zapojili se do ní všichni žáci 1. stupně společně s žáky 6. a 7. ročníku. Program vernisáže byl velmi pestrý a rozmanitý.

Na zahájení vystoupil taneční kroužek, který se letos představil dvěma tanci – havajským a romským tancem.

Každá třída si pro diváky připravila program se zimní a vánoční tematikou. Nejmladší žáci 1. a 2. ročníku přednesli básničky. Žáci 3. ročníku zahráli na flétny a žáci 4. ročníku si připravili muzikál, který nazvali „Zima už je tu“, do kterého se zapojili i vybraní žáci 5. ročníku. Nejstarší žáci z 6. a 7. ročníku zazpívali píseň Půlnoční od Václava Neckáře. Na závěr si všichni žáci společně zazpívali vánoční písně.

Závěrečné slovo patřilo panu řediteli, který se rozloučil s žáky, jejich rodiči a hosty.

Po vystoupení se všichni přesunuli do prostor Staré galerie, kde bylo připraveno občerstvení, a každý si mohl v klidu prohlédnout naše výtvory.

Všem pedagogům patří poděkování za trpělivost a energii, se kterou se do přípravy vernisáže zapojili.

Za pedagogické pracovníky Mgr. Pavla Andrýsková