„Šikovné ručičky dětí naší školičky“

„Šikovné ručičky dětí naší školičky“

Slavnostní vernisáží dne 18.3. 2015 byla zahájena výstava naší školy „Šikovné ručičky dětí naší školičky“. Vernisáž proběhla v konferenčním sále na Maštaliskách a na jejím programu se podíleli žáci 1. stupně praktické školy pod vedením svých pedagogů – paní učitelky Andrýskové, Václavíkové, Plevové. Hosté mohli zhlédnout temperamentní romské tance, indiánský tanec a vyslechnout veselé říkanky v podání dětí z nultého ročníku. Na hudební nástroje zahráli žáci pod vedením pana asistenta Dušana Kandrače. Vernisáž poctili svou návštěvou kolegové a žáci naší spřátelené školy z Povážské Bystrice a zástupci  MěÚ Vsetín - paní Věra Goldová, dále pan ředitel  DK Milan Kostelník a paní ředitelka MVK Alena Gajdůšková. Slavnostní program pokračoval návštěvou výstavy v galerii na Staré radnici, která byla již tradičně zaměřena na svátky jara. Hosté si prohlédli výtvarné práce, výrobky ze dřeva, keramické hlíny, textilu, papíru, které vznikaly v hodinách pracovní a výtvarné výchovy, rukodělných a keramických kroužcích a měly jedno společné téma – jaro a Velikonoce. Ohlasy v návštěvní knize naznačují, že výstava byla úspěšná, že stále máme co nabídnout a široká veřejnost se těší na nové nápady a inspirace. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na přípravě výstavy podíleli a všem, kteří nás přišli svou návštěvou podpořit. 

PaedDr. Iva Surovčáková