Volání jara s keramikou - projektový den

Volání jara s keramikou - projektový den

Dne 5. února si žáci ze školního klubu 3 vyzkoušeli v rámci projektu práci s keramickou hlínou. Seznámili se s její tvárností a vyrobili si pěkné výrobky s jarní symbolikou. Vzájemná spolupráce, krásné výrobky a radost z tvoření byly příjemným závěrem odpoledne ve škole. Práce s keramickou hlínou má pro děti obrovský relaxační a terapeutický význam. Akce probíhala v rámci projektu " Šablony 2018" financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Lenka Horáková