Vsetínský zámek „Lesem s medvědem“

Vsetínský zámek „Lesem s medvědem“

Velikonoce skončily, máme tu květen a s ním další vzdělávací akce pro naše žáky.

 „Medvěd na Valašsku? Jak to s ním vlastně je?“ Na to dostali žáci 1. až 3. třídy odpověď na lektorském programu „Lesem s medvědem“.

Dozvěděli se mnoho dalších zajímavých informací ze života medvědů, jak se mají v lese chovat, pokud ho potkají a také si  zkusili takovou situaci nasimulovat. Vyvrcholením celého programu pak bylo poznávání stop a jejich odlévání ze sádry. Žáky to velmi bavilo, byli aktivní a rádi spolupracovali.  Za odměnu si odnesli do školy tyto odlitky a pracovní listy se stopami.

Byl to velmi pěkně a poutavě připravený program. Těšíme se již na další spolupráci s lektory ze vsetínského zámku.

Za pedagogický doprovod Mgr. Pavla Andrýsková