Vsetínský zámek „Velikonoce na Valašsku“

Vsetínský zámek „Velikonoce na Valašsku“

Nastalo nám období velikonočních svátků. Žáci 1., 2. a 3. třídy absolvovali k tomuto svátku lektorský program na zámku Vsetín.

Program se skládal z několika částí. Nejprve paní lektorka poutavým způsobem přiblížila žákům s využitím interaktivní tabule průběh těchto svátků. Pak jsme společně zhlédli výstavu kraslic. Žáci měli možnost si prohlédnout, jak se v dřívějších dobách zdobily a drátkovaly kraslice na Valašsku. V další části programu si žáci zahráli na vynášení „Mařeny“ a zvyky s ní spojené. Nechyběly také rukodělné činnosti. Žáci si vyzkoušeli, jak se drátkuje, z drátku a korálků si vyrobili vajíčko. Na závěr si ještě zopakovali získané poznatky na pracovních listech, které si pak dokončili ve škole.

Program byl velmi pěkně připraven a žáci si z něj mohli odnést spoustu nových informací a zážitků.

Aktivita byla hrazena Zlínským krajem v rámci Podprogramu „podpora ekologických aktivit v kraji“ a je součástí projektu Jak zdravě, staré zvyky znát a v přírodě si hrát.

Za pedagogický doprovod, Mgr. Pavla Andrýsková