Vyhodnocení mezinárodní soutěže „Kniha je kamarád“

Vyhodnocení  mezinárodní  soutěže  „Kniha  je  kamarád“

18.11.2015 jsme se zúčastnili slavnostního předávání cen soutěže vyhlášené ZŠ Vsetín, Sychrov, spisovatelkou Šárkou Junkovou a Muzeem regionu Valašsko p.o., pod záštitou Obce spisovatelů. Do soutěže bylo zasláno 1029 soutěžních příspěvků z 91 škol z celé republiky, Slovenska a Polska. V této velké konkurenci získal ocenění  i náš žák 4.třídy Alexandr Bandy s kresbou začarovaného hradu z knihy „O stodolovém mistru“ (pohádky a pověsti z Rožnovska). Každým rokem se v této soutěži úspěšně prezentujeme a doufáme, že tomu tak bude i v dalších letech.

Mgr. Ivana Kahánková