Výlet do Velkých Karlovic

Výlet do Velkých Karlovic

Dne 9. 5. 2018 se vybraní žáci Speciální školy zúčastnili poznávacího výletu do Velkých Karlovic.  Výlet byl zaměřen na environmentální vzdělávání žáků v rámci „Projektových dnů EVVO“.

Přesun do Velkých Karlovic ze Vsetína se uskutečnil motorovým vlakem, což byl pro mnohé žáky zajímavý zážitek.  Ve vlaku panovala veselá nálada, někteří žáci se zájmem pozorovali míjející se krajinu. Ve Velkých Karlovicích děti navštívily věhlasnou dostihovou stáj Valencio a to za přítomnosti majitele a trenéra pana Holčáka. Ve stáji jsou dodržována přísná pravidla a vládne tu zvláštní atmosféra. Prohlídka stáje a krmení nádherných závodních koní mrkví byl velký zážitek nejen pro žáky, ale i pedagogy. Soužití těchto ušlechtilých zvířat s člověkem má v lidské historii své pevné a důležité místo. Po prohlídce následovalo seznámení se s úspěchy dostihových koní v síni slávy. Panu Holčákovi patří velké poděkování za umožnění této pozoruhodné návštěvy.

Dalším bodem výletu byla procházka malebným údolím Pluskovec, kde byli žáci seznámeni s místní faunou, flórou a způsobem života minulých generací. V rozkvetlém květnu se bylo na co dívat. Procházka pokračovala osadou historických dřevěnic, kde mohli žáci poznat, v jakém prostředí žili naši předci, jak citlivě, jednoduše, účelně a vkusně budovali své dřevěné vesnice.

Program výletu byl doplněn i zajímavou ukázkou místního SDH. Hasiči žákům zajímavou formou předvedli svou připravenost chránit místní občany a samozřejmě i zdejší krásnou přírodu před požáry, povodněmi i jinými katastrofami.

Do Vsetína se žáci vrátili příjemně znaveni, ale také jistě obohaceni o nové vědomosti a zážitky. Tato akce byla plně financována rodiči žáků.

Jaroslav Staněk