Výlet na Valovku

Výlet na Valovku

Výlet na Valovku

V pátek 14. 11. se vybraní žáci speciální školy vypravili na přírodovědnou exkurzi po naučné stezce „Okolím Vsetína“. Autobus MHD na vysadil na zastávce „ Na Kovárně“. Odtamtud jsme pak vystoupali údolím Velkého Skalníku až k Valově skále. Nasbírali jsme dřevo, rozdělali oheň, opekli Švirákovy špekáčky. Všem nám náramně chutnaly. Pokračovali jsme na hřeben, kde krásně svítilo sluníčko a odkud jsme obdivovali nádherný pohled na jakoby šlehačkou pokryté vsetínské údolí. Na oběd jsme už byli zase ve škole. Výlet se povedl a zdařile doplnil výukové hodiny předmětů Věcné učení a Člověk a příroda. Celá akce se uskutečnila v rámci udržitelnosti projektu Chci a proto umím KA EVVO.

Aleš Čapák