Výsledky přijímacího řízení do Praktické školy jednoleté

Výsledky přijímacího řízení do Praktické školy jednoleté

VÝSLEDKY  PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ

Každý uchazeč je evidován pod přiděleným registračním číslem

Přijímací řízení konáno dne  :  22. 4. 2016

Výsledky přijímacího řízení vyhlášena dne  : 27.4.2016

Přijatí   uchazeči Nepřijatí   uchazeči
01 -----
02 -----
03 -----

 

Ve Vsetíně dne  : 27.4. 2016                    Mgr. Dagmar Šimková

                                                                    ředitelka školy