Výsledky výtvarné soutěže památníku Terezín

Výsledky výtvarné soutěže památníku Terezín

Památník Terezín vyhlásil výtvarnou soutěž s názvem „Když je třeba pomoci“. I když bylo toto téma pro naše žáky 3. třídy složité, vznikla jedinečná výtvarná díla, která oslovila i porotu soutěže. V měsíci květnu jsme se dověděli, že byly odbornou porotou vybrány rovnou tři obrázky, které se umístily. Oceněni byli žáci – Steven Žiga, Štefan Žiga a Vojtěch Jano. Jsme opravdu všichni moc poctěni i potěšeni, celá naše třída si zaslouží velkou pochvalu.

 Na slavnostní vyhlášení jsme pozváni 7. září 2021.

kolektiv 3. třídy