Vystoupení na kulturní akci „Vsetín v roce české hudby“

Vystoupení na kulturní akci „Vsetín v roce české hudby“

I když se blíží konec školního roku, žáci naši školy nezahálejí a mají spoustu různých aktivit. V úterý 24. června se zúčastnili kulturní akce „Vsetín v roce české hudby“. Předvedli se ve třech číslech. Děvčata z tanečního kroužku zatančila romský tanec, žáci 1. až 4. ročníku ukázali, jak umějí zpívat, hrát na flétny, zvonkohry a rytmické nástroje. V písni „Jede, jede poštovský panáček“ předvedli, jaký mají smysl pro rytmus a že se dá bubnovat nejenom na bubny, ale třeba také na gymnastických míčích. Obecenstvo přesvědčili, že když se propojí bubnování se zpěvem a pohybem, je to pro diváka příjemné a zajímavé zpestření.

Za všechny účinkující děti a pedagogy Mgr. Pavla Andrýsková