Vystoupení na Magistrátu města Zlína - kulturní zahájení výstavy malíře Jaroslava Jeřábka a přijetí představitelů Mezinárodního vědeckého výboru Hnutí R

Vystoupení na Magistrátu města Zlína - kulturní zahájení výstavy malíře Jaroslava Jeřábka a přijetí představitelů Mezinárodního vědeckého výboru Hnutí R

Pan Rác požádal vedení naší školy o kulturní zahájení vernisáže kreseb malíře Jaroslava Jeřábka a zároveň přivítání představitelů chorvatské, polské, slovenské a české delegace Mezinárodního vědeckého hnutí R. 20.3.2013. Vystoupení se zúčastnilo 9 dětí z tanečního kroužku za doprovodu zástupce pana Třetiny, vedoucí kroužku Mgr. Andrýskové a asistentky paní Židkové. Tanečníci předvedli dva romské tance v krásném prostředí obřadní síně ve zlínské radnici. Vystoupení se delegátům líbilo. Učinkující sklidili velký potlesk a dokonce si je potleskem opět vyžádali.Při videoprezentaci měli žáci možnost se seznámit s historií města Zlína. Při komunikaci s delegáty, kteří s nimi mluvili anglicky zjistili jak je důležité se vzdělávat v cizích jazycích. Vystoupení a zhlédnutí výstavy přispělo k harmonickému rozvoji osobnosti v oblasti kultury a umění, přispělo k pozitivnímu vztahu k umění. Cesta na vystoupení byla financována z projektu " Krok správným směrem".

Mgr. Pavla Andrýsková