Vystoupení žáků praktické školy v Domově pro seniory na Ohradě

Vystoupení žáků praktické školy v Domově pro seniory na Ohradě

Žáci pod vedením paní učitelky Andrýskové vystoupí s pásmem na téma Velikonoce.