Výtvarná soutěž „Když je třeba pomoci“

Výtvarná soutěž „Když je třeba pomoci“

I když protiepidemická opatření zavřela spoustu kulturních akcí a představení, výtvarné soutěže různorodých témat naštěstí nic neomezilo. Pro nás ve třídě je to velká motivace, jelikož se potkáváme ve škole denně a můžeme se společně těšit na další tvoření.

Památník Terezín vyhlásil výtvarnou a literární soutěž na téma „Když je třeba pomoci“. Pro naši 3. třídu to bylo velmi složité téma. Bylo zapotřebí velmi citlivě dění 2. světové války žákům vysvětlit, především to, co znamená, když má člověk nad jinými životy moc a jak válkou trpí nejen obyčejní lidé, ale také malé děti. Žáci obdivuhodně vystihli, jak se v Terezíně bezbranným lidem žilo. Do Terezína byly zaslány čtyři nejlepší výkresy. I když se veseleji maluje rozkvetlá louka, bylo tentokrát toto malování na vážné téma přínosné pro nás všechny z mnoha důvodů. Je potřeba si historii i v současné době připomínat.

kolektiv 3. třídy