Výtvarná soutěž „Máme rádi přírodu“

Výtvarná soutěž „Máme rádi přírodu“

Hnutí Brontosaurus se sídlem v Brně vyhlásilo již 27. ročník této soutěže na téma „My a příroda, příroda a my“. Čím dál aktuálnější téma, které se týká nás všech. Naši žáci se velmi radostně „obuli“ do této práce a 9 nejzdařilejších obrázků jsme odeslali 9.11.2021 do Brna. Jednalo se o dílka našich prvňáčků a žáků 2.stupně ZŠ praktické. Doufáme, že v soutěži uspějeme a budeme netrpělivě čekat na vyhlášení vítězů.

Mgr. Ivana Kahánková