Výtvarná soutěž „Svět očima dětí“

Výtvarná soutěž „Svět očima dětí“

Ministerstvo vnitra vyhlásilo 18. ročník výtvarné soutěže „Svět očima dětí“, které mělo letos téma „Svět v době pandemie a hrdinové v první linii“. I když se nejedná o příliš veselé téma, všichni dobu covidovou vnímáme a každodenně prožíváme. To všechno se promítlo i do obrázků dětí. Ať už to byly roušky, lékaři, anebo lidé, kteří akutně potřebovali pomoc. Našemu žáku Stevenu Žigovi se podařilo ve výtvarné soutěži umístit s obrázkem „Děti nakupují seniorům“. Slavnostní vyhlášení proběhne 11. září 2021 v areálu OLYMLP – Centrum sportu Ministerstva vnitra. Stevenovi srdečně gratulujeme!

kolektiv 3. třídy