Výtvarná výstava Lidice 2023

Výtvarná výstava Lidice 2023

Do 51. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2023 jsme z naší školy odeslali 9 prací žáků školy praktické i speciální. Soutěž a následná výstava je jednou z největších na světě. Každým rokem propojuje tisíce dětí z celého světa. Výstavu pořádá Památník Lidice pod záštitou ministra kultury ČR, ministra zahraničních věcí ČR, ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, České komise pro UNESCO a generálního ředitele Českých center. Tématem tohoto ročníku byl „Tanec“, takže všichni naši žáci kreslili, malovali a vyráběli koláže v hodinách VV a ve školních družinách s opravdu velkým nadšením.

Mgr. Ivana Kahánková