Vytvoř hodiny

Vytvoř hodiny

Na jaře letošního roku vyhlásili pracovníci zámku Lešná u Valašského Meziříčí velmi zajímavou výtvarnou soutěž. Úkolem bylo vytvořit vlastní hodiny s neobvyklou dekorací. Žáci 2. a 3. ročníku vyrobili společně hodiny z keramiky v kroužku arteterapie pod vedením Mgr. Vlasty Březovské. Porota udělila ocenění Dianě Tulejové, Gabriele Tulejové a Eriku Kandračovi.

Aleš Čapák