Výukový program „Řezbáři“

Výukový program „Řezbáři“

Ve čtvrtek 7.2.2019 se na vsetínský zámek vypravili i žáci 6. a 7. třídy, aby se seznámili s krásným řemeslem a nádhernými výrobky ze dřeva. Výukový program si pro nás připravila Mgr. Milada Fohlerová, která se žákům věnovala s maximálním nasazením. Adam Bandy, žák 7. třídy napsal do své slohové práce následující: „ Dověděl jsem se, že nejlepší je lipové dřevo. Viděl jsem betlém, dřevořezby a různé nářadí. Vyzkoušeli jsme si dlabání dlátkem do desky. Program se mi líbil a chtěl bych vidět další.“. Mário Gádžor, žák 6. třídy: „ Vyrobili jsme si z takové zelené hmoty (kterou jsme použili místo dřeva) ptáčky a koně a dělali jsme test. Program se mi líbil a chci další“.  Akce byla hrazena z prostředků SRPŠ.

            

Mgr. Ivana Kahánková