Výukový program Vsetínský zámek ke 100. výročí ČR

Výukový program Vsetínský zámek ke 100. výročí ČR

Toto velké výročí pro naši republiku se snažil vsetínský zámek  přiblížit  žákům ve výukovém programu „Zpívánky“ 1. a 2. 11. 2018.

Žáci 2. a 3. třídy byli formou lidových písní a dramatizací seznámení s naším prvním prezidentem a jeho životem. Zazpívali si jeho oblíbenou píseň „Ach synku, synku“ a naučili se státní hymnu. Program byl velmi pěkně a s citem připraven. Přinesl poutavou formou žákům spoustu nových informací a emočních zážitků. Na závěr si prohlédli výstavu fotografií z Valašska a výstavu ke 100. výročí republiky.

Akce byla hrazena z projektu "Jak zdravě jíst, staré zvyky znát a v přírodě si hrát."

Za pedagogický doprovod Mgr. Pavla Andrýsková