Vzduch pro život

Vzduch pro život

Do celostátní výtvarné soutěže, kterou pořádá ZŠ Opava za finanční podpory Moravskoslezského kraje jsme z naší školy odeslali 6 obrázků na téma „Voda a vzduch.“  Dílčí témata (život v ovzduší, chránění živočichové, ovzduší ve městech, vzduch léčí, vzduch jako živel apod.) bylo jednoduché najít všude kolem nás. Žáci kreslili a malovali s velkým zájmem a očekáváním možné výhry. 

Mgr. Ivana Kahánková