"Water for All – Voda pro všechny"

"Water for All – Voda pro všechny"

U příležitosti Světového dne vody ( 22.3.),  který se slaví z iniciativy Organizace spojených národů od roku 1992 na celém světě, vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR výtvarnou soutěž pro žáky základních škol. Celosvětovým tématem letošního roku je heslo 

"Water for All – Voda pro všechny"

Voda má zásadní význam pro život na Zemi. Letošní téma se proto zabývá otázkou zajištění dostupnosti a udržitelného hospodaření s vodou na naší planetě. Cílem soutěže je, aby si děti uvědomily význam vody, aby jí chápaly jako obnovitelný a přitom omezený přírodní zdroj, aby pochopily a uvědomily si, jak je důležité s vodou šetrně hospodařit. Poslali jsem do této soutěže 7 prací našich žáků a doufáme, že se naše malby a kresby budou líbit.  

Mgr. Ivana Kahánková