Westernové městečko

Westernové městečko

Dne 30. 5. 2013 se žáci ze školní družiny a školního klubu ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská zúčastnili výletu do westernového městečka na Ranč v Kostelanech. Tato společná akce byla uskutečněna v rámci udržitelnosti projektu EUOPVK „Odpoledne ve škole“, díky kterému se děti mohly zúčastnit pěkného výletu. I když nám počasí nepřálo, žáci si užily hodně zábavy a legrace. Po příjezdu na ranč se žáků ujali kovbojové, kteří žáky seznámili s připraveným zábavným programem. Žáci si vyzkoušeli hod lasem, střelbu z luku, hod tomahavkem a nakonec jízdu na koni v doprovodu odborného dozoru. Po vyčerpávajících aktivitách následovalo občerstvení - grilovaný špekáček chutnal všem. Po obědě jsme shlédli humorné indiánské scénky, při kterých se nám tajil dech a také rodeo, které nám předvedl pravý indián. Na závěr bylo vyhodnocení aktivit, kde Vašek Tulej dostal diplom za nejlepší reprezentování školy na Junior programu Ranče Kostelany. Z výletu si děti odnesly mnoho nových poznatků a zážitků

·          Za kolektiv vychovatelek Mgr. Hana Nováková