Workshop s lektorem řemesel – malířka skla

Workshop s lektorem řemesel – malířka skla

V rámci projektu Krok správným směrem - klíčová aktivita – Člověk a svět práce, proběhl dne 19.12.2013 na naší škole workshop s lektorem řemesel – malířkou skla. Žáci a žákyně 8. a 9. třídy měli možnost seznámit se s osobností malířky paní Jany Dočkalové, dcery akademického malíře pana Jana Kobzáně, která se věnuje podmalbě na sklo. Inspiraci pro své obrazy čerpá paní Dočkalová na rodném Valašsku, proto hlavním motivem jsou krásné valašské chalupy, muzikanti v lidových krojích, život a obyčeje prostých lidí a nádherná, neposkvrněná příroda. Žáci měli možnost si prohlédnout řadu obrázků, které autorka přinesla s sebou na ukázku. Po objasnění techniky podmalby na sklo si žáci mohli vyzkoušet tuto techniku ve zjednodušené podobě. Pod připravená skla si vložili předlohy a postupně si vodovými barvami nakreslili kontury a pak obrázek vymalovali. Paní Dočkalová poradila žákům s výběrem motivů a barev a zodpověděla řadu otázek. Workshop navázal na předmět pracovní vyučování, vzbudil zájem žáků o rukodělnou činnost a přispěl k volbě vhodného povolání. Workshop byl financován z projektu Krok správným směrem. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PaedDr. Iva Surovčáková