Workshop s lektorem řemesel – výroba lidových hudebních nástrojů

Workshop s lektorem řemesel – výroba lidových hudebních nástrojů

V rámci projektu Krok správným směrem – klíčová aktivita Člověk a svět práce, proběhl dne 21. 1. 2014 workshop s lektorem řemesel a odborníkem na výrobu lidových hudebních nástrojů panem Vítem Kašpaříkem. Žáci měli možnost seznámit se s tímto jedinečným řemeslem. Dřevo bylo základní surovinou pro stavbu obydlí, hospodářských a provozních budov, bylo jediným zdrojem tepla, poskytovalo možnost výdělku prací v lese nebo podomáckou řemeslnou výrobou, uplatnilo se v umělecké tvorbě a při výrobě hudebních nástrojů. Zpracování dřeva vyžaduje přístup, který je spojen s velkou zručností. Tu mohli žáci poznat z několika praktických ukázek výroby píšťalek a píšťal. Poté přišly na řadu nástroje používané při ručním zpracování dřeva. Různé nože, vrtáky, nebozezy a dláta si žáci mohli osahat a vyzkoušet. Tato specifická práce žáky velmi zaujala. Možnost porovnání ruční práce ve škole a v této výrobě vytvořila představu o náročnosti zpracovávání dřeva. Žáci si mohli odnést představu o pracovním postupu, se kterým v pracovním vyučování příliš do styku nepřijdou. Ukázky výroby byly doprovázeny hrou na jednotlivé nástroje. Pastevecké píšťaly, koncovky, jednoručky, dvojačky, fujary, pastýřské trouby, kostěné flétny a flétny z rohu učarovaly našim žákům. Ukázka byla umocněna hrou na lidové housličky – „ochlebky“ s dlabaným korpusem, kobzu, či grumle – brnkací nástroj s nezaměnitelným zvukem. Workshop navázal na předmět pracovní vyučování, představil dřevařské řemeslo a přispěl k volbě vhodného povolání. Byl financován z projektu Krok správným směrem, klíčová aktivita Člověk a svět práce. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mgr. Ivo Trunkát