Za Betlémem do Horní Lidče

Za Betlémem do Horní Lidče

K předvánočnímu času patří neodmyslitelně i Betlém. Jeden takový, nutno dodat neobyčejný vznikl i před třemi lety v Horní Lidči. Na 15 řezbářů z Čech, Moravy a Slovenska se podílelo na vytvoření velkolepé scény s desítkami modelů památek a stovkami figur, z nichž na 75 je pohyblivých. Oráč zde orá, přadlena přede, kováři kují, brusič brousí, ponocný troubí…. V pondělí 15.12. jsme se jeli i my žáci a pedagogové speciální školy na tu krásu podívat. Žáci tak zábavnou formou poznávali řemesla, zvyky a tradice našich předků. Tamní adventní atmosféra na nás dýchla dokonce tak, že jsme si zazpívali koledy. Celá akce se uskutečnila a byla hrazena v rámci projektu Krok správným směrem – Klíčová aktivita Umění a Kultura.

Aleš Čapák