Za historií a poznáním do Leskovce

  Ve čtvrtek 12. 4. 2018 se žáci Praktické školy jednoleté společně se svými kamarády ze tříd S2 a S3 vydali vlakem do cca 6km vzdálené obce Leskovec. Naší první zastávkou a úkolem v malebném údolí místními lidmi nazývaném „Snozový“ bylo umístit ptačí budku – velký sýkorník.  Sýkoník, který žáci vyrobili v hodinách Praktických činností – dílnách, pod vedením pana asistenta Aleše Čapáka, nesl nejen vlastní logo PŠJ, ale byl vyroben dle předepsaných náležitostí a doporučených parametrů. Jeho vhodné umístění zkontrolovali žáci pomocí buzoly. Při procházce údolím jsme poznávali pro období jara typické byliny a rostliny i s jejich léčivými účinky. Viděli jsme rozlehlé mraveniště s neúnavně pracujícími mravenci lesními. Po úspěšném umístění sýkorníku nás dělilo jen pár desítek metrů od místa našeho druhého zastavení – Juříčkova mlýna. V místě, jehož tragický osud dnes připomíná už jen torzo usedlosti a památník, jsme spočinuli. Informační tabule s fotografiemi jsou stále živou připomínkou konce druhé světové války a neštěstí rodiny Jana Juříčka. Vybudovaný bunkr v místní usedlosti měl mnoho funkcí. Jednou z nich byl lazaret a útočiště pro partyzány 1. čsl. partyzánské brigády J. Žižky.  Za tyto skutečnosti zaplatila rodina cenu nejvyšší… I přes tato historická a smutná fakta nám počasí přálo a výletní dopoledne bylo zalité slunečními paprsky a dobrou náladou všech zúčastněných.

Za PŠJ , Mgr. Petra Merhautová