Za tajemstvím dřeva

Za tajemstvím dřeva

V úterý 16. 9. 2014 připravila naše škola z grantového projektu EU OPVK „ Krok správným směrem“ pro žáky velmi netradiční exkurzi. Ta nás tentokrát zavedla do zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Zde jsme se seznámili s programy pro školy „Život stromu a Tajemství starého sekretáře“. V první části návštěvy zámku žáci absolvovali lektorský program „ Život stromu“. Seznámili se s životním cyklem stromu, jeho stavbou, stromem jako domovem a potravní pyramidou. Formou hry odhalili, jak funguje strom, odhalili tajemství letokruhů a prozkoumali tvary listů. Ve druhé části programu nazvaném „Tajemství starého sekretáře“ nám zámecká paní s kostýmu představila intarzovaný barokní sekretář a jeho tajné zásuvky. Děti se seznámily s dřevem a jeho využitím v zámeckých pokojích. Zde si žáci všímali různého uplatnění dřeva u nábytku, podlah, stropů a obkladů stěn. Smyslově poznávali strukturu a vlastnosti dřeva, jeho cizokrajné druhy, zpracování a zdobení dřevěného nábytku. V závěru programu využili možnosti interaktivních prvků expozice. Ve skupinách skládali podle předlohy dřevěné intarzie – puzzle. Práce s materiály naše žáky velmi zaujala. Bezprostřední seznámení se skládáním dřev jim nabídlo nové zážitky a pohledy na život. Hlavní cílem exkurze bylo podchytit zájem žáků o řemesla a tím je přivést k volbě vhodného povolání a začlenění do společnosti. Prohlídka doplnila učivo zeměpisu, fyziky a pracovního vyučování na druhém stupni naší školy, zejména oblast rukodělnou. Exkurze navazuje na předmět pracovní vyučování, které má v ŠVP školy největší časovou dotaci. Byly plněny kompetence občanské, komunikativní, pracovní, kompetence k učení, k řešení úkolů, sociální a personální. Exkurze byla financována z projektu „ Krok správným směrem“, klíčová aktivita „Člověk a svět práce“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mgr. Ivo Trunkát