Žáci ze ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská děkují

Žáci ze ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská děkují

Již několik let probíhá příkladná spolupráce mezi ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská a ZUŠ Karolinka. Letošní návštěva našich žáků v ZUŠ Karolinka se uskutečnila dne 14. února 2014. Program s názvem „ZUŠ Karolinka hraje, tančí, zpívá a recituje pro ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská“ sliboval dopoledne plné her a zábavy. Naše očekávání se dokonale naplnilo. Vzorně připravený program plný her, hudebních soutěží, písní, tanců a dramatického představení znamenal pro naše žáky bohatý kulturní zážitek. Velké poděkování posíláme paní ředitelce Martině Havlové a paní Veithové a samozřejmě všem žákům, kteří pro nás zábavné dopoledne připravili. Velmi si vážíme Vašeho vstřícného postoje a těšíme se na další společné setkání. Kulturní program byl realizován z projektu „Krok správným směrem“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mgr. Hana Nováková