Žáci ze ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská děkují

Žáci ze ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská děkují

Dne 30. 11. 2012 jsme přijali pozvání k návštěvě Základní umělecké školy v Karolince. Děti, které se této akce zúčastnily již minulý rok, se velice těšily. Na děti, které jely poprvé, čekaly první zážitky. Kouzelnou pohádku „Tygřík Petřík“ a zábavné dopoledne plné her a soutěží připravili žáci dramatického kroužku ZUŠ v Karolince pro žáky školní družiny a školního klubu ZŠ praktické z Turkmenské. Již několik let probíhá příkladná spolupráce mezi ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská a ZUŠ v Karolince, jejiž žáci připravují pro naše žáky umělecké představení a k tomu ještě plno společné zábavy navíc. Všichni jsme si společně užili spoustu zábavy a legrace. Velké poděkování posíláme paní ředitelce Martině Havlové a paní Veithové a všem žákům, kteří pro nás zábavné dopoledne připravili. Kulturní program byl realizován z projektu „Krok správným směrem“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mgr. Hana Nováková