Zahájení prodejní výstavy „ Šikovné ručičky dětí naší školičky“

Zahájení prodejní výstavy „ Šikovné ručičky dětí naší školičky“

20.únor 2013 byl pro pedagogy a žáky ZŠ a MŠ Turkmenská slavnostním dnem. Jako každým rokem, tak i letos jsme otevřeli prodejní výstavu výrobků žáků naší školy – praktické i speciální. Díky profesionálnímu přístupu pedagogů a speciálním metodám vznikaly v hodinách Pracovní výchovy, Ergoterapie, Arteterapie a rukodělných kroužků, pod rukama žáků neuvěřítelně krásné výrobky. Tématikou letošního roku bylo „ Jaro a Velikonoce“. Kulturní vystoupení si připravili žáci tanečního kroužku a žáci 1. a 2. třídy praktické školy. Velmi pestré a chutné bylo i připravené občerstvení, které přišlo návštěvníkům vhod. I přes zimní počasí, kterému za okny vládla Paní Zima, na nás dýchla při prohlídce výstavy jarní atmosféra. Pozvání na vernisáž přijali paní místostarostka Květoslava Ottová, pan místostarosta Mgr. Petr Kořenek a také naši kolegové ze spřátelené školy z Považské Bystrice. Tímto jim za jejich účast děkujeme. Taktéž děkuji pedagogům, kteří se podíleli na přípravě výstavy, za jejich nesmírnou trpělivost při práci s žáky a přeji jim hodně nápadů a sil do další výstavy. Touto cestou srdečně zveme všechny přátele, rodiče našich žáků a širokou veřejnost na naši tradiční výstavu, kde můžete zhlédnout práce žáků nebo si zakoupit originální výrobek.

Mgr. Dagmar Šimková, ředitelka školy