Jarní úprava bylinkových a zeleninových záhonů

Jarní úprava bylinkových a zeleninových záhonů

Zahradníkův duben 

Duben je kromě rašení také měsíc vysazování. S nadšením, ano s divokým nadšením a nedočkavostí jste objednali u zahradníků 22 sazenice, bez kterých byste nemohli být dále živi; slíbili jste všem přátelům zahrádkářům, že si k nim přijdete pro odnože; nikdy, pravím, nemáte dost na tom, co už máte. A tak se vám jednoho dne sejde doma nějakých sto sedmdesát sazenic, které chtějí do půdy; v tom okamžiku se rozhlédnete po své zahrádce a shledáte se zdrcující jistotou, že to nemáte kam dát.

Karel Čapek -  Zahradníkův rok

Praktická školá jednoletá  se letos v rámci projektu opět věnovala základním zahradníckým pracem. Projekt je realizován z dotace Zlínského kraje s finanční spoluúčastí Spolku rodičů a přátel školy.

Mgr. Petra Merhautová