Zápis pro školní rok 2018/2019

Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín

vypisuje pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

ZÁPIS do 1. ročníku ZŠ zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

a do 1. ročníku ZŠ speciální.

Kdy:   ve čtvrtek 12. dubna 2018 od 13.30 hodin do 15.30 hodin

Kde:   v budově školy ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín, Turkmenská 1612, Vsetín

Co k zápisu vzít s sebou:

občanský průkaz, rodný list dítěte, psychologická a speciálně pedagogická vyšetření, lékařské zprávy a podklady pro případnou žádost o odklad školní docházky.

Kontakt:  571 411 824, 734 366 385 – individuální dotazy

Co škola nabízí:

  • nízký počet žáků ve třídě
  • individualizovaná výuka
  • podpora speciálních pedagogů a asistentů pedagoga ve výuce
  • speciální pomůcky, učebny a metody práce i s žáky s PAS
  • školní družiny, školní klub, zájmové kroužky
  • zdravá výživa ve školní jídelně