Zapomenutá řemesla

Zapomenutá řemesla

Již podruhé v letošním školním roce navštívili žáci 2. a 3. třídy výukový program na Vsetínském zámku. Tentokrát to byly „Zapomenutá řemesla“. Žáci 2. tř. je  absolvovali 14.11 a žáci 3. tř. 27.11.

Lektorka programu seznámila žáky s těmito řemesly formou soutěže s využitím interaktivní tabule. Soutěž mezi děvčaty a chlapci žáky velmi bavila a motivovala je k přemýšlení, pozornosti a k aktivitě.

Poznali nejenom druhy řemesel, ale také se seznámili s procesem výroby. Prohlédli si kolovrat  a co všechno předchází tomu, než vznikne vlákno. Žáci si také prakticky vyzkoušeli některé úkony spojené s těmito řemesly. Z hlíny si vymodelovali misku, vyzkoušeli si tkaní a umlít mouku na na kamenném mlýnském kole.

Na závěr si nabyté vědomosti ještě procvičili při skládání obrázků podle druhu řemesel a jejich výrobků. Byl to pro žáky velmi poučný a zajímavý program, který obohatil učivo prvouky.

Akce byla hrazena z projektu „Jak zdravě jíst, staré zvyky znát a v přírodě si hrát“.

Za pedagogický doprovod Mgr. Pavla Andrýsková