Září v naší škole

Září v naší škole

První měsíc školního roku je za námi a žáci třídy S3 jsou již plní zážitků. Na začátku školního roku jsme se těšili z nového „kabátu“ naší školy. Třídní nástěnky se začaly plnit krásnými prácemi žáků. Děti procvičily své prstíky pří výrobě jablíček technikou tisku barev, hrušek technikou trhání papíru a výrobou veselých draků skládaných z papíru. Své jazýčky procvičily při učení nových básniček a písniček. Podzimní přírodu si žáci za slunečných dnů užili při procházkách. Mimo jiné jsme se učili o ovoci a zelenině, která se právě sklízí. Své sportovní dovednosti si ověřili vybraní žáci na OLYMPIÁDĚ v Uherském Hradišti, kde byli za své úspěchy oceněni. Velmi povedenou byla také přednáška o životě mravenců v Městské knihovně Vsetín, kde se žáci dozvěděli mnoho o mravenčím životě. Na konci září si žáci S3 vyzkoušeli upéct voňavý jablečný závin, který krásně provoněl chodbu speciální školy. Suroviny byly zakoupeny z fondu třídního učitele.

Za třídu SIII Radka Šuláková, Kateřina Tkadlecová a Ivana Batová