Závěrečná zkouška jako začátek cesty

Závěrečná zkouška jako začátek cesty

Před dvěma týdny složili naši žáci závěrečnou zkoušku – zkoušku dospělosti. Mnoho absolventů společně s rodiči hledá další možnosti uplatnění, náplň osobního času. I zde se snažíme ukázat možnosti města Vsetína a společně s rodiči jsme navštívili dne 17. 6. 2021 sociálně – terapeutickou dílnu VKCI Vsetín – Rybníky. Paní koordinátorky nám ukázaly prostory, pracovní náplň, již dominovaly výrobky keramické, šité, práce s korálky v různých obdobách a mnoho dalších rukodělných aktivit. Zodpovězeny byly jednotlivé dotazy a žáci si rovněž mohli vyrobit pozornost pro své milé v podobě přáníček.

  O týden později 25. 6. 2021 jsme navštívili další sociálně – terapeutickou dílnu Naděje Vsetín – Rokytnice, kde nás rovněž vlídně přijali a provedli celým zařízením. Jako první radostně vítala své spolužáky letošní absolventka Verunka. Ukázala nám dílny, kde na zakázku renovují starší kusy nábytku a kompletují další výrobky dle přání zákazníka. Navštívili jsme též košíkářskou dílnu, výrobu ručních mýdel, plstění, bylinkovou zahrádku a také jsme viděli drobné domácí zvířectvo, jemuž klienti věnují svou péči a zpříjemňují si tak každodenní svůj pobyt. Velmi příjemné je přátelské shledání se studenty po letech, což se nám zde, milá Lucko a Eliško poštěstilo…

 S přáním krásných letních dnů ve zdraví prožitých         

Mgr. Petra Merhautová