Zdravá výživa a zdravý životní styl

Zdravá výživa a zdravý životní styl

V pátek 23. 5. 2014 proběhla na naší škole další beseda s tematikou týkající se Výchovy ke zdraví s názvem Zdravá výživa a zdravý životní styl. Besedu vedla opět Mgr. Šárka Nováková z Národní sítě podpory zdraví a byla určena žákům 8. a 9. ročníku. Nejdříve si žáci ujasnili, co je to zdravý životní styl a co vše jej ovlivňuje – strava, pohyb, spánek, povinnosti, zábava, duševní hygiena, denní režim … Poté se zaměřili především na zdravou výživu. Snažili se určit správný počet jídel za den a také správnou skladbu jídla – množství ovoce a zeleniny, mléčných výrobků a bílkovin. Ve dvojicích pak sestavovali model jídelníčku na celý den, seznámili se s výběrem správných potravin a na závěr svůj zvolený jídelníček sami zhodnotili podle získaných informací o zdravé výživě. Beseda žáky velmi zaujala, dozvěděli se o správném životním stylu a vhodné stravě mnoho zajímavého a důležitého pro život. Aktivita byla hrazena z projektu EU OPVK Krok správným směrem, klíčová aktivita Člověk a zdraví.

Mgr. Věra Kvasnicová