Ze Zpravodaje Nemocnice Vsetín a.s. číslo 5 / 2018.

Ze Zpravodaje Nemocnice Vsetín a.s. číslo 5 / 2018.

S novým školním rokem začala již tradičně rovněž výuka základní a mateřské školy při Vsetínské nemocnici. Hospitalizované děti se vzdělávají s moderními výukovými pomůckami, jejich výtvarné práce se umísťují v nejrůznějších soutěžích či zdobí oddělení. „Škola při dětském oddělení je určená hospitalizovaným dětem, má více než padesátiletou historii a od roku 1993 je součástí ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín (dříve ZŠ, MŠ a PŠ Turkmenská),“ připomenula učitelka Mgr. Simona Dobiasová s tím, že mají jednu třídu základní školy a jednu třídu mateřské školy a pracují zde dvě učitelky. „Hlavním úkolem je pomocí vzdělávacích a herních aktivit usnadnit adaptaci dítěte ve zdravotnickém zařízení, odvést pozornost od nemoci a tím pozitivně ovlivnit zdravotní stav dítěte. Učitelky provází dítě celou dobu nemoci. Často nahrazují rodiče a stávají se prostředníkem mezi dítětem a zdravotnickým personálem,“ zhodnotila Mgr. Dobiasová. Do výuky jsou zařazovány děti se souhlasem rodičů a na základě lékařského doporučení. Délka a náročnost výuky vychází z aktuálního psychického a fyzického stavu žáka. Děti se učí individuálně na lůžku. Škola je vybavena moderními pomůckami, učebnicemi, knihami a výtvarným materiálem. Nejoblíbenější jsou mezi dětmi vzdělávací programy na iPadu, na aplikace (Umíme česky, Umíme matiku) přispěla i Nadace Synot. Pobyt dětem v nemocnici krátí rovněž výtvarné tvoření, práce přispívají k výzdobě oddělení i potěšení dalších. V soutěži velikonočních přání Nemocniční zajíček, kterou vyhlásila ZŠ při Fakultní nemocnici v Hradci Králové, získaly vsetínské děti druhé místo. „Cílem veškerého snažení ZŠ a MŠ při nemocnici je předcházení syndromu hospitalismu a úspěšný návrat dětí do kmenových základních škol a mateřských škol,“ uvedl ředitel ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín Mgr. Roman Třetina.