Zemědělský statek Dvůr Hradisko

Zemědělský statek Dvůr Hradisko

Ve čtvrtek 12. 6. 2014 proběhla exkurze žáků speciální školy na zemědělský statek Dvůr Hradisko u Rožnova pod Radhoštěm. Žáci byli rozděleni do tří skupin, z nichž každá měla dané různé úkoly. První skupina plnila tematický výukový program zaměřený na zvířata žijící na statku, jejich význam, mláďata. Žáci měli možnost si i na provázku vyvézt kozu a pást ji venku. Druhá skupina pracovala na zahrádce – okopávali, pleli, hrabali. V poslední skupině probíhala tvořivá dílna – vyráběli si dle vlastní fantazie z ovčí vlny kuličky, hady apod. Na závěr se děti podle zájmu mohly projet v koňském sedle a rozhlédnout se po krásné valašské přírodě. Exkurze splnila svůj výchovně vzdělávací cíl – navázala velmi dobře na úkoly vytyčené v ŠVP, líbila se dětem i pedagogům. Akce byla hrazena z projektu EU OPVK, Krok správným směrem, klíčová aktivita Člověk a příroda.

Mgr. Vlasta Kovářová