Žijeme v době plastové…

Žijeme v době plastové…

V úterý 7. 5. 2013 připravila naše škola z grantového projektu ESF „ Krok správným směrem“ pro žáky 6. – 9. ročníku exkurzi do výrobního závodu Fatra, a.s. Napajedla. Komentovaná prohlídka vedená samotným personálním ředitelem RSDr. Leošem Klofáčem nám představila především výrobu nafukovacích hraček svařováním z měkčeného PVC a PE fólií. Hračky jsou vyrobeny ve výrazných barvách a jsou světovým fenoménem. Jejich nadčasový a originální design, který je dílem Libuše Niklové, se našim žákům velmi líbil. Ukázku výroby významného světového zpracovatele plastu, kterým Fatra Napajedla jsou, s certifikovaným systémem environmentálního managementu ještě umocnila ukázka pracoviště vzorkovny. Zde jsme zhlédli úplný sortiment podlahovin a stavebních a potravinářských fólií z produkce závodu. Čas strávený prohlídkou této výroby nabídl našim žákům nové zážitky a pohledy na život. Tyto ještě podtrhly drobné dárky z produkce Fatry. Hlavní cílem exkurze bylo podchytit zájem žáků o řemesla, a tím je přivést k volbě vhodného povolání a začlenění do společnosti. Prohlídka doplnila učivo zeměpisu, fyziky a pracovního vyučování na druhém stupni naší školy, zejména oblast rukodělnou. Exkurze navazuje na předmět pracovní vyučování, které má v ŠVP školy největší časovou dotaci. Byly plněny kompetence občanské, komunikativní, pracovní, kompetence k učení, k řešení úkolů, sociální a personální. Exkurze byla financována z projektu „ Krok správným směrem“, klíčové aktivity „Člověk a svět práce“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mgr. Ivo Trunkát