Živá voda

Živá voda

Státní podnik Povodí Moravy vyhlásil již 18. ročník dětské výtvarné soutěže „Voda štětcem a básní“. Téma letošního roku bylo „Živá voda“ a naši žáci kreslili a malovali spoustu krásných obrázků různými technikami. Pět nejzdařilejších prací žáků sedmé třídy a tři práce žáků páté třídy jsme odeslali 4. dubna do Brna a budeme společně doufat, že v této soutěži uspějeme.

Mgr. Ivana Kahánková