ZOO Lešná - Zlín

ZOO Lešná - Zlín

Konec školního roku se čím dál více blíží. Žáci 1. stupně  a vybraní žáci 2. stupně se zúčastnili 21.6.2018 jedné z posledních akcí výukový programu EVVO. V pátek proběhne cvičení evakuace školy a branné cvičení.

  V zoologické zahradě Lešná měli žáci možnost pozorovat zvířata, o kterých si vyprávěli v hodinách prvouky a přírodovědy. Své znalosti o zvířatech měli možnost si rozšířit o nové poznatky jejich pozorováním. Žáci se svými pedagogy se vraceli do školy spokojeni a plní zážitků. Dobré náladě přispělo i krásné počasí.

 Za všechny zúčastněné pedagogy Mgr. Pavla Andrýsková