ZPÍVÁNKY

ZPÍVÁNKY

Naposledy v letošním školním roce se žáci 1. a 2. třídy zúčastnily lektorského programu „Zpívánky“. Tento program probíhal na Zámku Vsetín a byl zaměřen na lidové písně. Žáci měli možnost se seznámit jak s písněmi z našeho regionu, tak i s písněmi z Čech. Písně byly s citem zakomponované do děje a tím také pro žáky atraktivnější. Žáci se také aktivně zapojili do písně pochodovým rytmem. Akce byla hrazena SRPŠ se spoluúčasti rodičů.

Mgr. Pavla Andrýsková