Zvířata našich lesů – Muzeum regionu Valašska – Lešná u Valašského Meziříčí

Zvířata našich lesů – Muzeum regionu Valašska – Lešná u Valašského Meziříčí

Dne 18. 5. 2017 21 žáků 1. stupně ZŠ praktické absolvovalo exkurzi do Muzea regionu Valašska v Lešné u Valašského Meziříčí, kde absolvovali vzdělávací program Zvířata našich lesů.

Po příjezdu do krásného zámku v Lešné se nás ujala paní lektorka v mysliveckém kloboučku a zavedla nás do místnosti s vycpanými zvířaty a ptáky, které můžeme potkat v našich lesích. Seznámili jsme se s vycpaným tetřevem, srncem, jezevcem, ale i s vlkem nebo výrem. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o jejich životě v lese a prohlédli jsme si také odlitky jejich stop. Poté jsme k odlitkům přiřazovali obrázky zvířat a ptáků. Na závěr nás paní lektorka vyzkoušela, jestli jsme dávali dobrý pozor a poslala nás ve dvojicích „na lov“ – „ulovili“ jsme si obrázek zvířete nebo ptáka a měli jsme o něm říct všechno, co jsme si zapamatovali. Pro některé to bylo docela těžké, ale nakonec jsme to společně zvládli.

Na závěr exkurze jsme se občerstvili v místní prodejně pekárny Lešňanka a pak už jsme se v krásném slunečném odpoledni vrátili do školy.

Exkurze s environmentálním zaměřením byla financována z podprogramu Zlínského kraje „podpora ekologických aktivit v kraji“ v roce 2016 v rámci projektu Dotyky přírody ve škole – pokračujeme.

Mgr. Věra Kvasnicová