Dokumenty

školní řád 1.9.2016.docx (70773)

4.4 Organizační řád základní školy.doc (148992)

Výroční zpráva o činnosti školy 2016-17.doc (732672)

Protokol o kontrole - zpráva české školní inspekce_2015.pdf 

Zpráva o hospodaření 2017_SKO.doc (496640)

Provozní řád školy, Organizační struktura školy, ŠVP Cesta k praktickému životu, ŠVP Spolu se měníme k lepšímu, ŠVP Hrajeme si celý rok a ŠVP Školu života, učí život sám jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.